Kako delamo, vam predstavimo v nekaj številkah

Kdo pravi, da je razdalja ovira? ...eRačunovodstvo jo podira...

Smo dobro uigran KonTIM ljudi različnih starosti, spolov, značajev in pogledov na življenje. Mladost je podprta z modrostjo in izkušnjami, znanja in novih širin pa smo željni prav vsi. Radi imamo svoje delo in radi ustrežemo tistim, za katere smo tu. Enkrat nam popolnoma uspeva, spet drugič malo manj.Več o podjetju in našem delu si preberite tukaj.

 

 

eRačunovodstvo - Pantheon Hosting in Shake dokumentni sistem

 

V sodelovanju različnimi programerskimi hišami vam nudimo možnost najema Pantheon Gostovanja - hosting (Datalab)

Stranka namesto v svoj program ali celo v excel datoteko vnaša podatke (izdani računi, prejeti računi, kompenzacije, potni nalogi, blagajniški prejemki/izdatki/dnevniki,...) direktno v program. Vsi podatki se shranijo v bazi podatkov, ki je shranjena na strežniku ponudnika. Strežnik je aktiven ves čas, tako da so podatki vedno na voljo - tako stranki kot računovodskemu servisu.

Za delo potrebujete lokalno nameščen program Pantheon 5.5.

Strankam, ki jim tehnološki napredek ne predstavlja ovir, pa lahko uredimo uporabo dokumentnega sistema "Shake dokumentni sistem". Gre za sistem brezpapirnega poslovanja s paketom poslovnega programa, arhivsko-dokumentnega sistema in skenerja. Podatke iz vnodnih dokumentov (prejeti računi, blagajniški računi, blagajniški prejemki, kompenzacije,...) vnesete v program, originale poskenirate in spravite v dokumentni sistem (DMS - Document Management System), pri čemer se povezava ohrani - iz podatkov v poslovnem programu lahko prikličete originalni dokument.

 

Prednosti je ogromno, naj naštejemo le nekaj najbolj vidnih:

- zmanjšanje števila vnosov podatkov in s tem zmanjšanje stroškov računovodstva,

- računovodski servis pridobi na času, tako da se namesto z vnosom podatkov raje ukvarja s storitvami, ki prinašajo dodano vrednost,

- z delom lahko pričnete takoj,

- varnost,

- elektronsko arhiviranje,

- v ceni mesečnega najema je zajeto arhiviranje in osveževanje,

...

  

10. 10. 2014

Omejitve gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih blagajn s 1.4.2014

22. 12. 2013

Vlada predlaga dodatne omejitve gotovinskega poslovanja in obvezno uporabo registrskih blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje računov. Pri plačevanju visokih zneskov v gotovini večin držav članic, vključno s Slovenijo, trenutno upošteva prav 15.000 evrov, nekatere pa so...

Spremembe pri zavarovanju in prispevkih

22. 12. 2013

Pred kratkim sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M; UL RS 91/13) uvaja nove prispevne stopnje in osnove za obračun prispevkov, ki bodo začele veljati 1. februarja 2014.