Kako delamo, vam predstavimo v nekaj številkah

Kdo pravi, da je razdalja ovira? ...eRaèunovodstvo jo podira...

Smo dobro uigran KonTIM ljudi razliènih starosti, spolov, znaèajev in pogledov na življenje. Mladost je podprta z modrostjo in izkušnjami, znanja in novih širin pa smo željni prav vsi. Radi imamo svoje delo in radi ustrežemo tistim, za katere smo tu. Enkrat nam popolnoma uspeva, spet drugiè malo manj.Veè o podjetju in našem delu si preberite tukaj.

 

Pridobitev certifikata "Strokovni vodja raèunovodskega servisa"

Petra Kožman in Karla Kovšca sta uspešno opravili izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja raèunovodskega servisa".

 
 

Pridobitev certifikata Strokovni vodja raèunovodskega servisa

10. 10. 2014

Petra Kožman in Karla Kovšca sta uspešno opravili izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja raèunovodskega servisa"

eRaèunovodstvo - Pantheon Hosting in Shake dokumentni sistem

02. 03. 2014

V sodelovanju razliènimi programerskimi hišami vam nudimo možnost najema Pantheon Gostovanja - hosting (Datalab).

Omejitve gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih blagajn s 1.4.2014

22. 12. 2013

Vlada predlaga dodatne omejitve gotovinskega poslovanja in obvezno uporabo registrskih blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje raèunov. Pri plaèevanju visokih zneskov v gotovini veèin držav èlanic, vkljuèno s Slovenijo, trenutno upošteva prav 15.000 evrov, nekatere pa so...